Fejléc szöveg

Mikrobiológiával
Földünk és állataink
egészségéért és
tisztaságáért

Pályázati kiírás - A hónap kertje

- Pályázati kiírás -

A pályázati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft.– (a továbbiakban: - Emtech) által szervezett pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).
A Pályázat szervezője az Emtech (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.  Tel: +36 1 240 7090

1. A pályázatban résztvevő személyek

A pályázatban részt vehet minden internet - felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói ,-a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A pályázatban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A  pályázat leírása

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki a közösségi médiás hozzászólásban és email levelezésben részvételi szándékát jelzi a Szervezőnek.

3. A pályázat időtartama

A pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett pályázati anyagokat nem vesszük figyelembe. 

Május hónap kertje pályázatra az anyagok beküldési határideje: 2018.05.20. vasárnap 23:59

2018 majus honap kertje palyazat 1

4. A nyeremény átvétele

A nyeremény - igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása. A pályázatra történő jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés csak egyszer szerepel a pályázaton, egy Pályázó egy e-mail címről legfeljebb egyszer próbálkozhat. A Pályázó a játékban való részvétellel automatikusan elfogadja e pályázati szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Facebook-on lévő játékokban kisorsolásra kerülő nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre át nem válthatóak. A nyeremény 1 db emBIO 5L-es és egy palack emóció 7.84 élőflórás ital

6. Szakmai zsűrizés 

A Pályázók között a nyertes kiválasztása a 3 fős szakmai zsűri feladata, akik szavazással döntik el, hogy az emBIO használati leírások és a képek alapján, melyik pályázót díjazzák. A zsűri tagjai a Szervező mindenkori munkatársai közül kerül ki.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a Facebookon és emailen értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállalnak felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervező fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át. 

8. A nyeremények átadása

A nyereményt a Szervező a játék leírásában megadott formában adja át a nyertes(ek)nek. A pályázók kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremények vonatkozásában a Szervező nem tart újabb sorsolást, nem hirdet ki pótnyertest.

9. Adatkezelés

A pályázók a játékban való részvétellel elfogadják, hogy adataik (név, személyes profil, hozzászólás) nyilvánosak lesznek, hiszen azokat egy nyilvános üzleti oldalon (Emtech) közölték.

10. Felelősség kizárás

Az Emtech kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Emtech honlapja, illetve a Facebook neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Az Emtech fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az Emtech a pályázatban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely pályázótól megvonhatja.
A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

11. Visszaélések kizárása

Minden játékban résztvevő személy csak a saját Facebook profiljával és email címével vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés, megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után.) A Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben kizárja a pályázót a pályázatból.

11. Egyéb

A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével lett szervezve. A pályázó a Pályázatban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak és a pályázatban a saját maga által készített képekkel, adatokkal indul.

12. Információkérés

A Pályázattal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy +36 1 240 7090