EM Technology Hungary Kft.
 

MI IS AZ EM?

Egy rendszer, azaz rend szer

A józan megfigyelés tudományos szempontok szerinti elemzése hozta létre Japánban. A túlnépesedett országban a rizs évrÅ‘l évre önmaga utáni termesztése (monokultúra) során figyelték meg az ottani termelÅ‘k, hogy az évek során nemcsak a termés mennyisége csökkent, de minÅ‘sége is egyre romlott. Ennek javítására használták talajoltóként az erdÅ‘kbÅ‘l a rizsföldekre szórt természetesen komposztálódott termékeny humuszréteget.

Innen indult el a japán egyetemeken keresztül most már tudományosan elÅ‘készített útján a hatékony mikroorganizmusok (EM)

útja az Ember és a Természet közös szolgálatára.

Úgy válogatták össze a fotószintetizáló és tejsav baktériumok, a sugár- és moszatgombák asztalközösségét, hogy azok egymás anyagcseréjét segítve, a természetben velük együtt létezÅ‘ élÅ‘lények (növények, állatok és az ember) létezését segítsék, kiegészítsék.


Az egyoldalú, sokszor nem természetes eredetű anyagok tápanyagként, táplálékként, kozmetikumként, stb. való használata nemcsak eltávolította az embert és az általa alakított környezetét a természetestÅ‘l, hanem olyan változásokat idézett elÅ‘ a környezetben és az élÅ‘ szervezetben is, amelyek kedvezÅ‘tlen folyamatokat indikáltak azok között. A vegyi anyagok a talajban, a vízben és az élÅ‘lényekben egyaránt a savas pH felé tolták a közeg kémhatását, mely egyértelműen a gombásodásnak és a fertÅ‘zÅ‘ (patogén) baktériumok felszaporodásának kedvezett.

Így van az a növény és talaj közötti kapcsolatban, az élÅ‘ szervezetek sejtjeiben, szöveti állományában, de hogy közérthetÅ‘bb legyen az emberi bÅ‘r felszínén is. A kedvezÅ‘tlen változásokat újabb és újabb beavatkozásokkal, kezelésekkel próbáljuk kiküszöbölni, ahelyett, hogy rendszerben gondolkodva más összefüggésrendszer alapján a rendet állítanánk helyre.

AlapvetÅ‘ gond a sejteken belül a kedvezÅ‘ anyagcseréhez szükséges feszültségkülönbség (kb. 70 mV biztosítása. Ez az egészséges állapot. Ha mindez 40 mV alá esik gyulladásban van a szervezet, jönnek a patogén kórokozók, melyeket már csak művi úton egyedi kezeléssel tudunk kordában tartani. Maga az elhízás, vizesedés folyamatát is ilyen változás elÅ‘zi meg.

Mit tud az EM technológia és az abban lévÅ‘, ökológiai harmóniát képezÅ‘ baktériumok gombák közössége?!
Ha rövid válasz kell adnunk, akkor azt mondjuk: rendet teremteni.
Ha bÅ‘vebben kívánjuk szemléltetni, akkor ki kell emelnünk a következÅ‘ket.


* a pufferhatás révén emeli a közeg (élÅ‘ és élettelen, illetve ezek együttélésének tere) kémhatását
* ezzel kiszorítja a közegbÅ‘l a kórokozó gomba és baktérium fajokat, azok számára nem teremt kellÅ‘ életükhöz alkalmas feltételt
* a több mint 80 mikróba faj együtt dolgozik, egymásnak „szolgáltat”, az erjesztÅ‘ és rothasztó folyamatokból az antioxidáns anyagokat termelÅ‘, az egészséget egyenletes szinten biztosító folyamatokat tart karban
* javítja a tápanyag (szerves és szervetlen hatékony beépülését, a salakanyagok rendben történÅ‘ kiürülését
* olyan aminosavakat termelnek, melyeket csak Å‘k tudnak a magasabb rendű élÅ‘lények számára biztosítani, azaz esszenciálisak
* összhangot teremtenek az élÅ‘ szervezet és élettelen világ között és az élÅ‘lényen belül is
* nem kémiai anyag, használata után nem kell figyelni az élelmiszerbiztonsági, a növény- és állategészségügyi elvárásokat, s nem feltétlen kell kikérnie orvosa, gyógyszerésze tanácsait!

Ezekkel az anyagokkal együtt lehet élni, hiszen valamennyi itt van környezetünkben és bennünk egyaránt. Gondolták volna, hogy egy emberben mintegy 6-8 kg tömegű önálló életet élÅ‘, de az emberrel együtt dolgozó mikróba tömeg él? Pedig nélkülük nem léteznénk, többek között Ők biztosítják biztonságunkat, s ezzel a harmonikus működésünket.
Önfenntartóak, csupán okos közreműködésünket igénylik. Ésszerűtlen életmóddal, nem megfelelÅ‘ táplálkozással nem kiirtani, hanem a szervezetbe, szervezetre visszavíve használni kell Å‘ket a rend helyreállításában.

Az EM egy rendszer. Ezért alkalmazható a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, a természet és a környezet védelmében, helyreállításában, de a test ápolásában, a környezetünk tisztán tartásában és vizeink tisztításában egyaránt.
Az EM az élet megújításának a rend szere!

Dr. Lánszki Imre
ökológus

 • Effektív mikroorganizmusok működése

  A Földön minden mindennel összefügg. Az élet rendkívül változatos formái optimálisan egy nagy szimbiózisban élnek. Ha ez megbomlik, az a sokféleség nagy csökkenésében jelentkezik. A biológiai életformák diverzitása a biztosítéka az adott ökoszisztéma életképességének, rugalmasságának, egyensúlya fenntarthatóságának.

  A bioszférának egy igen jelentÅ‘s komponense a mikróbavilág, mely méreteinél fogva nem látszik, mégis különbözÅ‘ fajaik eltérÅ‘ működésükkel egy összefüggÅ‘ anyagcserehálózatot alkotnak, mintha egy szervezethez tartoznának. Ennek részesei vagyunk mi is. Ha ezt a szervezetet gyengítjük, kiirtjuk fertÅ‘tlenítÅ‘szereinkkel, szennyezÅ‘anyagainkkal, a környezetszennyezésünkkel, akkor, mint azt tapasztaljuk, egyre több bajt okozunk az egész élÅ‘ világnak, magunknak.

  Az EM alapelve, hogy sokkal könnyebb és értelmesebb létrehozni egy kedvezÅ‘ mikroflórát, mint a kedvezÅ‘tlent elpusztítani. Erre rengeteg más gyakorlati példa is van, elég csak az élelmiszeripart megemlíteni.

  Az EM élelmiszereinkben, talajainkban elÅ‘forduló "jóindulatú" fotoszintetizáló-, tejsavbaktériumokat, élesztÅ‘ket tartalmaz nagy fajgazdagságban és a mikróbavilágon keresztül fejti ki áldásos hatását. Mentes mindenféle vegyszertÅ‘l, genetikailag módosított élÅ‘lényektÅ‘l.
   

  Az EM hatása

  Az EM nem vegyszer, inkább tekinthetÅ‘ háziállatnak, biológiai anyag, s mint ilyen, igen változatos kölcsönhatásban van a környezÅ‘ élÅ‘világ mikro- és makroszervezeteivel. Hatása több, egymást erÅ‘sítÅ‘ módon jelentkezik:

  * Kiszorítás - a kedvezÅ‘tlen, rothasztó illetve kórokozó mikróbák kiszorítása

  * Dominancia - rothadás helyett a mikróbák erjedésre hangolása

  * Bioaktív anyagok termelése - felsÅ‘bbrendű szervezetek számára rendkívül hasznos anyagok termelése (antioxidánsok, vitaminok, természetes antibiotikumok, stb.)

  * KörnyezetszennyezÅ‘ vegyszerek elbontása, káros hatásuk csökkentése


  A hatások következménye

  Nagy mennyiségű szerves anyag (állati trágya, növényi, emberi és ipari hulladék, szennyvizek, tavak, folyók szerves lágyiszapja, stb.) lebomlásakor általában súlyos problémákat jelentÅ‘ mérgezÅ‘ gázok, vegyületek megjelenése helyett az EM hatásának következményeként a tápanyagok megÅ‘rzése mellett értékes, a környezet megújulását és életerejének helyreállítását biztosító anyagok jelennek meg. Rothadás helyett erjedés megy végbe!
   

  Az Effektív Mikroorganizmusok alkalmazása

  A változatos mikroflóra számos környezetszennyezÅ‘, mérgezÅ‘ anyaggal képes megbirkózni (talajmérgezések, felhalmozódott gyomirtók, ásványolaj, szennyvizek, stb.), az EM alkalmazása gyakorlatilag minden olyan területen elÅ‘nyt jelent, ahol cél:

  * a rothadás helyett az erjedés,

  * a kedvezÅ‘tlen hatású mikróbák kiszorítása,

  * az élÅ‘ szervezetek általános ellenállóképességének javítása,

  * a szennyezÅ‘anyagok széles skálájának ártalmatlanítása.

   

  Az EM összetétele

  Az EM-et alkotó fÅ‘bb mikroorganizmusok és hatásuk a talajra

  * Fotoszintetizáló baktérium

  * Tejsavbaktérium

  * ÉlesztÅ‘k

  * Actinomycetes

  * Fermentáló gombák

  Az Effektív Mikroorganizmusok minden fajának megvan a maga fontos szerepe, azonban a legfontosabb szerep a fotoszintetizáló baktériumra hárul. A fotoszintetizáló baktérium segíti a többi mikroorganizmus tevékenységét és egyben hasznosítja is az általuk termelt anyagokat. Ezt a jelenséget röviden szimbiózisnak nevezzük.

  Ha az Effektív Mikroorganizmusok közössége felszaporodik a talajban, az egyéb kedvezÅ‘ hatású, Å‘shonos mikroorganizmusok száma szintén növekedésnek indul, ami mikroflóra gazdagodását és a mikrobiológiai ökoszisztéma olyan kiegyensúlyozottságát eredményezi, ahol egyes fajok - különösen a káros hatásúak - száma nem növekszik a többi rovására.

  A növényi gyökerek által kiválasztott anyagokat, mint pl. szénhidrátok, szerves savak és aktív enzimek szintén segítik a mikroorganizmusok fejlÅ‘dését. A folyamat során ezek szintén szolgáltatnak a növények számára amino- és nukleinsavakat, különbözÅ‘ vitaminokat és hormonokat. Az ilyen talajokban a gyökérzónában (rizoszférában) az effektív mikroorganizmusok szimbiózisban élnek a növénnyel. Ennél fogva a növények kitünÅ‘en fejlÅ‘dnek az effektív mikroorganizmusok által uralt talajon.

   
  (1) Fotoszintetizáló baktérium (Fototrofikus baktérium)

  A fotoszintetizáló baktériumok önálló, és önmagukat fenntartani képes mikroorganizmusok. Ez a baktérium hasznos vegyületeket állít elÅ‘ a gyökérsavakból, szervesanyagból és/vagy káros gázokból (pl. hidrogén-szulfid), a nap energiáját és a talaj hÅ‘jét használva energiaforrásként. A hasznos vegyületek között megtalálhatóak aminosavak, nukleinsavak, bioaktív anyagok, cukrok - mind olyan vegyület, ami elÅ‘segíti a növekedést és fejlÅ‘dést.

  Ezek az anyagcseretermékek a növények számára közvetlenül felvehetÅ‘k és a baktériumok számának növekedésére is serkentÅ‘leg hatnak, ezért a fotoszintetizáló baktériumok számának növekedése a talajban a többi baktérium egyedszámát is növeli. Például a rizoszférában élÅ‘ VA (vesicular-arbuscular) mikorriza mennyisége megnövekedik a felvehetÅ‘ nitrogén-tartalmú vegyületeknek köszönhetÅ‘en, amelyet a fotoszintetizáló baktérium termel. A VA mikorriza javítja a foszfátok feltáródását a talajban, ezáltal hozzáférhetÅ‘vé teszi az eddig felvehetetlen tápanyagot a növények számára. A VA mikorriza képes együttélésre az Azotobacter-rel, amely egy nitrogénmegkötÅ‘ baktérium és javítja a hüvelyesek nitrogénmegkötÅ‘ képességét.

   
  (2) Tejsavbaktérium

  A tejsavbaktérium tejsavat állít elÅ‘ cukrokból és egyéb szénhidrátokból, amelyeket a fotoszintetizáló baktérium és az élesztÅ‘k állítanak elÅ‘. Olyan ételeket és italokat, mint pl. joghurt és savanyúságok Å‘sidÅ‘k óta a tejsavbaktérium segítségével állítanak elÅ‘. A tejsavbaktérium erÅ‘s fertÅ‘tlenítÅ‘ hatású. Elnyomja a káros hatású mikroorganizmusokat és növeli a szerves anyag átalakulásának gyorsaságát. Emellett elÅ‘segíti a a lignin és a cellulóz átalakulását, és fermentálja Å‘ket a káros melléktermékek kialakulása nélkül, amelyet a lebontatlan szerves anyagok okozhatnak.

  A tejsavbaktérium képes a fuzárium elnyomására, amely a folyamatos termesztés esetén jelentÅ‘sen legyengítheti a növényeket, ami által a káros gyökérfonálférgek száma hirtelen növekedésnek indul. A gyökérfonálférgek száma fokozatosan eltűnik, amint a tejsavbaktérium átveszi a fuzárium szerepét a talajban.

   
  (3) ÉlesztÅ‘k

  Az élesztÅ‘k antimikrobiális és hasznos vegyületeket állítanak elÅ‘ a növény számára a fotoszintetizáló baktérium által termelt aminosavakból és cukorból, valamint a talajban lévÅ‘ szerves anyagokból és növényi gyökerek által kibocsátot anyagokból.

  Az élesztÅ‘k által termelt bioaktív anyagok, mint pl. hormonok és enzimek elÅ‘segítik a sejtosztódást és gyökérképzÅ‘dést. Az általuk kiválasztott szekrétumokat elÅ‘szeretettel hasznosítják a tejsavbaktériumok és az Actinomycetesek.

   

  (4) Actinomycetes

  Az Actinomycetes, amelynek a felépítése a baktériumok és a gombák közötti átmenetet jelenti, anti-mikrobiális vegyületeket termel a foto-szintetizáló baktériumok által kiválasztott aminosavak és szerves anyag felhasználásával. Ezek az antimikrobiális anyagok képesek elnyomni a káros gombákat és baktériumokat.

  Az Actinomycetes képes a foto szintetizáló baktériummal történÅ‘ együttélésre, amely során a jelenlétük javítja a környezetükben lévÅ‘ talaj minÅ‘ségét, a talaj antimikrobiális tevékenységének fokozása révén.

  (5) Fermentáló gombák

  A fermentáló gombák, mint pl. az Aspergillus és a Penicillium a szerves anyag gyors átalakítása révén alkoholt, észtereket és antimikrobiális vegyületeket állítanak elÅ‘. Mindemellett elnyomják a kellemetlen szagokat és megakadályozzák a káros rovarok és férgek elszaporodását.

  Az Effektív Mikroorganizmusok minden fajának megvan a maga fontos szerepe, azonban a legfontosabb szerep a fotoszintetizáló baktériumra hárul. A fotoszintetizáló baktérium segíti a többi mikroorganizmus tevékenységét és egyben hasznosítja is az általuk termelt anyagokat. Ezt a jelenséget röviden szimbiózisnak nevezzük.

  Ha az Effektív Mikroorganizmusok közössége felszaporodik a talajban, az egyéb kedvezÅ‘ hatású, Å‘shonos mikroorganizmusok száma szintén növekedésnek indul, ami mikroflóra gazdagodását és a mikrobiológiai ökoszisztéma olyan kiegyensúlyozottságát eredményezi, ahol egyes fajok - különösen a káros hatásúak - száma nem növekszik a többi rovására.

  A növényi gyökerek által kiválasztott anyagokat, mint pl. szénhidrátok, szerves savak és aktív enzimek szintén segítik a mikroorganizmusok fejlÅ‘dését. A folyamat során ezek szintén szolgáltatnak a növények számára amino- és nukleinsavakat, különbözÅ‘ vitaminokat és hormonokat. Az ilyen talajokban a gyökérzónában (rizoszférában) az effektív mikroorganizmusok szimbiózisban élnek a növénnyel. Ennél fogva a növények kitünÅ‘en fejlÅ‘dnek az effektív mikroorganizmusok által uralt talajon.

  Egyszerűen fogalmazva az EM az életfolyamatokat támogatja, ezért bármilyen élÅ‘helyen felhasználható, természetesen más és más formában.

  Ha a mikroorganizmusok más élÅ‘lényekhez viszonyított rendkívül széles tűrÅ‘képességét nézzük, akkor az Å‘ számukra alkalmas élÅ‘helyek számát nehéz korlátok közé szorítani, ugyanis még a legellenségesebb körülmények között is képesek a túlélésre. Ha valahol elszaporodnak, akkor nem csak az általuk elfogyasztott anyagokat, valamint a keletkezÅ‘ anyagcseretermékeik okozta hatást kell figyelembe venni, hanem az egyes törzsek együttélésébÅ‘l származó egyedi melléktermékekét (pl. vitaminok, enzimek, antioxidánsok, stb.) is. Ezek együttes hatása rendkívül sokrétű és a környezetre igen kedvezÅ‘ hatást gyakorol.

  Az EM technológia alkalmazásának eredményeként az adott környezet mikrobiológiai fajgazdagsága - az életfolyamatok szempontjából kedvezÅ‘ feltételrendszer biztosítása okán - jelentÅ‘sen növekszik, a korábban - a kedvezÅ‘tlen életfeltételek következtében - kiszorult fajok és egyedek újbóli megjelenését, a jelen lévÅ‘ fajok egészségesebb működését segítve elÅ‘.
   

HOZZÁSZÓLÁSOK

“A mikrobiovet fantasztikussan rendbe hozta a kutyusunk”

Anna
Copyright © EM Technology Hungary Kft.. Minden jog fenntartva. | Design by : Exhale Co.
fel